Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thiết bị đo điện
Đồng hồ vạn năng
Ampe kìm
Dao động ký
Máy phân tích phổ
Máy phát xung
Đồng hồ chỉ thị pha
Máy kiểm tra acqui
Đo RCL
Đo điện trở
Nguồn cấp
Đo điện từ trường
Kiểm tra điện áp
Đo điện đa năng
Phân tích công suất
Đo điện trở đất
 

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Ampe kìm AC Lutron CM-9941, 60A/600A
VNĐ 1.150.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Lutron DM-6053, 20A/200A
VNĐ 1.508.225
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Lutron CM-9930, 400/2000A
VNĐ 3.549.590
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Lutron DM-6056, 200/1000A
VNĐ 2.259.750
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9027T
VNĐ 2.580.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9030
VNĐ 4.035.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9031
VNĐ 4.195.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9093
VNĐ 4.035.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9960
VNĐ 1.615.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9983G
VNĐ 1.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
  
091.704.5555