Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thiết bị đo điện
Đồng hồ vạn năng
Ampe kìm
Dao động ký
Máy phân tích phổ
Máy phát xung
Đồng hồ chỉ thị pha
Máy kiểm tra acqui
Đo RCL
Đo điện trở
Nguồn cấp
Đo điện từ trường
Kiểm tra điện áp
Đo điện đa năng
Phân tích công suất
Đo điện trở đất
 

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Ampe kìm AC/DC KYORITSU 2055, K2055
VNĐ 3.940.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm KYORITSU 2031
VNĐ 1.850.000
(Giá đã bao gồm VAT)
AMPE KIM 2002PA
VNĐ 3.070.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC KYORITSU 2004, K2004
VNĐ 5.786.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC KYORITSU 2010
VNĐ 13.293.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC KYORITSU 2033, K2033
VNĐ 3.455.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC KYORITSU 2046R, K2046R
VNĐ 4.202.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC KYORITSU 2056R, K2056R
VNĐ 4.680.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Kyoritsu 2300R, K2300R ;0 to 100.0A; Ø10mm
VNĐ 2.200.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm Kyoritsu 2003A;400A/2000A
VNĐ 5.355.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm KYORITSU 2007A, K2007A ;Ø33mm;40Hz~400Hz
VNĐ 1.356.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm kyoritsu 2009
VNĐ 6.500.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm KYORITSU 2017
VNĐ 1.355.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm KYORITSU 2040
VNĐ 2.625.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1051, K1051 (True RMS)
VNĐ 7.640.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1052, K1052 (MEAN/RMS)
VNĐ 9.336.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1109S, K1109S
VNĐ 874.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1110, K1110
VNĐ 1.533.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm KYORITSU 2608A, K2608A , 6/15/60/150/300A
VNĐ 1.100.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm KYORITSU 2805, K2805 (600A)
VNĐ 1.467.000
(Giá đã bao gồm VAT)
  
091.704.5555