Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thiết bị đo điện
Đồng hồ vạn năng
Ampe kìm
Dao động ký
Máy phân tích phổ
Máy phát xung
Đồng hồ chỉ thị pha
Máy kiểm tra acqui
Đo RCL
Đo điện trở
Nguồn cấp
Đo điện từ trường
Kiểm tra điện áp
Đo điện đa năng
Phân tích công suất
Đo điện trở đất
 

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Ampe kìm AC/DC Lutron DM-6056, 200/1000A
VNĐ 2.259.750
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Sanwa DCL30DR, 60A/400A, Ø25mm
VNĐ 3.486.225
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Sanwa DCM2000AD, 40A/2000A, Ø53mm
VNĐ 8.010.900
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Sanwa DCM22AD, 20A/200A, Ø22mm
VNĐ 6.749.925
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Sanwa DCM400AD, 40A/400A, Ø25mm
VNĐ 3.585.125
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng + bút thử điện Extech EX530-KIT
VNĐ 5.440.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech 38073
VNĐ 495.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech DM110
VNĐ 989.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech DM220 (+NCV)
VNĐ 1.113.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech EX310 (+NVC)
VNĐ 989.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech EX320 (+NCV)
VNĐ 1.236.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech EX330
VNĐ 1.484.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech EX410
VNĐ 1.236.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech EX420
VNĐ 1.855.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech EX430 (True RMS)
VNĐ 2.350.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech EX470
VNĐ 3.710.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech EX503
VNĐ 2.350.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech EX505 (True RMS)
VNĐ 2.843.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech EX505-K
VNĐ 3.462.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech EX510
VNĐ 3.710.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech EX520 (True RMS)
VNĐ 4.450.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech EX520-S
VNĐ 4.450.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech EX530 (True RMS)
VNĐ 5.440.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech EX540 (True RMS, datalogger)
VNĐ 7.418.000
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555