Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thiết bị đo điện
Đồng hồ vạn năng
Ampe kìm
Dao động ký
Máy phân tích phổ
Máy phát xung
Đồng hồ chỉ thị pha
Máy kiểm tra acqui
Đo RCL
Đo điện trở
Nguồn cấp
Đo điện từ trường
Kiểm tra điện áp
Đo điện đa năng
Phân tích công suất
Đo điện trở đất
 

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Máy kiểm tra acqui Extech BT100
VNĐ 16.050.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Gwinstek GFG-8015G (2Mhz)
VNĐ 3.540.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Gwinstek GFG-8020H (2Mhz)
VNĐ 4.995.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Gwinstek GFG-8215A (3Mhz)
VNĐ 4.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Gwinstek GFG-8255A (5Mhz)
VNĐ 9.300.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Pintek FG-102 (10MHz )
VNĐ 7.665.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Pintek FG-72 (7MHz )
VNĐ 6.800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thiết bị đo điện đa năng GWInstek GDM-8251A
VNĐ 13.150.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thiết bị đo LCR Extech 380193
VNĐ 4.600.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Digital Multimeter K1018
VNĐ 1.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo điện trở MICRO-OHMS EXTECH 380580
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Analogue Multimeters K1110
VNĐ 1.900.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo điện trở MICRO-OHMS EXTECH 380562
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555