Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thiết bị đo điện
Đồng hồ vạn năng
Ampe kìm
Dao động ký
Máy phân tích phổ
Máy phát xung
Đồng hồ chỉ thị pha
Máy kiểm tra acqui
Đo RCL
Đo điện trở
Nguồn cấp
Đo điện từ trường
Kiểm tra điện áp
Đo điện đa năng
Phân tích công suất
Đo điện trở đất
 

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1011, K1011
VNĐ 1.544.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1012, K1012 (True RMS)
VNĐ 2.257.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1018, K1018
VNĐ 810.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1030, K1030
VNĐ 1.330.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1051, K1051 (True RMS)
VNĐ 7.640.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1052, K1052 (MEAN/RMS)
VNĐ 9.336.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1061, K1061 (True RMS)
VNĐ 11.967.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062, K1062 (MEAN/RMS)
VNĐ 14.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1109S, K1109S
VNĐ 874.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1110, K1110
VNĐ 1.533.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Earth Testers K4102A
VNĐ 6.100.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số GWinstek GDS 1052-U (50Mhz, 2 kênh)
VNĐ 8.800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1102-U (100Mhz, 2 Kênh)
VNĐ 13.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-3352, 350Mhz, 2 channel
VNĐ 81.829.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-6051, 50MHz
VNĐ 18.800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555