Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Hóa chất Merck

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Acetic acid (glacial) 100% anhydro
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
ortho-Phosphoric acid 85% GR
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Nitrobenzene for synthesis
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
CCDA Selective Supplement 16 vial
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Ammonium Test Method: colorimetric
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
CombiCheck 20 for checking
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Chlorine Test .BR with liquid reagent
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
OSTEOMOLL rapid decalcifier solution
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Tryptic soy broth (CASO broth) 105459
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Ethanol absolute GR for analysis 1009831000
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Citric acid monohydrate GR for analysis
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Boric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Sodium chloride GR for analysis ACS,ISO
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555